Calant de Villafranca (Rondeau de la Forca)

Calant de Villafranca (Farandola, Trad. Niça)

Traditional farandola from Pais Nissart (Provence, Occitania Granda)

Calant de Villafranca souta d’un caroubié
Fahion la contradansa emb’un serjant fourrié.
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si maridon,
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si soun maridàt
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vireta
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vira.
S’es maridat un rangou emb’ qu’es sensa dent
Sa maire n’es coutenta soun paire n’en sau rèn.
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si maridon,
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si soun maridàt
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vireta
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vira.
La filha n’es proumessa li an dounnat l’anèu
Na plus de coutentessa que fin à San Miquèu.
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si maridon,
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si soun maridàt
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vireta
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vira.
Tu creies d’estre bella mas bella non sies pas
Te cal pagar lo pintre per te faire pintar
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si maridon,
Tra la la! Tra la la! Li gandaula si soun maridàt
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vireta
Vai qué l’amour ti passéra Fai la vireta fai la vira